Light is life

EPC ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (ออกแบบ・จัดซื้อ・ติดตั้ง)

ธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทเรา โดยมีแผนมุ่งเป้าไปที่การใช้พลังงานสะอาดให้กับหมู่บ้านจัดสรร และที่อยู่อาศัยจำพวกคอนโดมีเนียม แล้วต่อยอดพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหุ้นของไทยในอนาคตต่อไป

บริการของเรา

Service

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทเราโดยมี แผนมุ่งเป้าไปที่การใช้พลังงานสะอาดให้กับหมู่บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆคอนโดมีเนียม แล้วต่อยอดพัฒนา ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหุ้นของไทยในอนาคตต่อไป

ธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทเราโดยมี แผนมุ่งเป้าไปที่การใช้พลังงานสะอาดให้กับหมู่บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆคอนโดมีเนียม แล้วต่อยอดพัฒนา ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหุ้นของไทยในอนาคตต่อไป

More

Project Reference

ตัวอย่างงาน

 • Project Reference บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด

  ติดตั้ง Solar Rooftop ที่บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ...

  More
 • Project Reference อีซูซุปราจีนบุรี สาขาศรีมหาโพธิ

  ติดตั้ง Solar Rooftop ที่ อีซูซุ สาขาศรีมหาโพธิ จังหวัด ...

  More
 • Project Reference โตโยต้าปราจีนบุรี สาขาศรีมหาโพธิ

  ติดตั้ง Solar Rooftop ที่ โตโยต้า สาขาศรีมหาโพธิ จังหวั ...

  More
 • Project Reference บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จํากัด (มหาชัย)

  ติดตั้ง Solar Rooftop ที่ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงี ...

  More
 • Project Reference บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จํากัด

  ติดตั้ง Solar Rooftop ที่ บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงี ...

  More
 • Project Reference บริษัท อีซูซุปราจีนบุรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด

  ติดตั้ง Solar Rooftop ที่ บริษัท อีซูซุปราจีนบุรี มอเตอ ...

  More

“Light is life”

yhe

Contact us

ติดต่อเรา

 • ติดต่อเรา

 • ใบเสนอราคา

 • Line Id

  @676vqett

 • ติดตาม Facebook : www.facebook.com/yhethailand