แบบฟอร์มติดต่อ-สอมถาม

สถานที่ตั้ง บริษัท

บริษัท โยโกฮาม่า โฮลดิ้ง เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

Tel : +66-2-651-8400

ที่อยู่ : 62 อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2101 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-mail : yhe_info@yhg.co.jp

Contact us

ติดต่อเรา