ข้อมูลที่ให้ป้อน

ค่าไฟ (ต่อเดือน)

THB

จำนวนวันที่ทำงาน / เดือน

Days

จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน / เดือน

Hours


ผลลัพท์ที่ได้

ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ต่อเดือน

THB

สัดส่วนที่ลดลง

%

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อปี

THB

ขอใบเสนอราคา

Name
Tel
E-mail
Company Name
Electricity Cost (per month)
Working Days / month
Working Hours / Day
Area
Message

ข้อมูลที่ให้ป้อน

Roof Width

m

Roof Length

m


ผลลัพท์ที่ได้

Installable Area

m2

CO2 reduction

Ton/year

PV system Size

kWp

ขอใบเสนอราคา

Name
Tel
E-mail
Company Name
Roof Width
Roof Length
Area
Message

Contact us

ติดต่อเรา