Project Sale Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ Support Sales and Engineer team
คุณสมบัติ • Female : Age 23–35-year-old
• Bachelor’s Degree or Master in Electrical Engineering or related field.
• Experience 1-2 years in selling project / high voltage / electrical system to Utilities channel or related field.
• The role will ideally suit someone with good presentation, communication, negotiation and interpersonal skills.
• Experience in Renewable Energy business is preferable.
• Self-motivated person with leadership and project planning skills.
• Excellent command of English.
• You must also be proficient in MS Word, Excel and PowerPoint.
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ • Salary depend on your performance
• Working day : Mon-Fri
• Flexible working hours
• Medical insurance
• Overtime pay

วิศวกรออกแบบระบบโซลาร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ ออกแบบระบบไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์
คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี *ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมเครื่องกล
• มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
• มี หรือ ไม่มีประสบการณ์ทางด้านโซลาร์เซลล์ภาคสนามก็ได้
• สามารถออกแบบ Single Line Diagram หรือวาดระบบไฟฟ้าโดยใช้ AutoCAD ได้ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
• สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฏหมาย)
• สามารถทำงานภาคสนามนอกสถานที่ได้
• ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดงาน • ออกแบบและวาดโครงสร้างระบบไฟฟ้าตามที่ลูกค้าและฝ่ายขายต้องการได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
• สำรวจภาคสนามพร้อมกับทีมเซล
• วางแผนโปรเจคร่วมกับทางทีมวิศวกรและทีมเซล
• จัดทำดูแลวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย BOQ
• ออกแบบและคำนวณค่าการจำลองระบบโซลาร์เซลล์
• จัดทำแผนผังคุมกำหนดงานของแต่ละโปรเจค
• จัดทำและส่งมอบเอกสารต่างๆให้กับลูกค้า
สวัสดิการ • เงินเดือนขึ้นอยู๋กับประสบการณ์
• ทำงาน จันทร์-ศุกร์ แบบยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันสังคม
• มีค่าทำงานล่วงเวลา

วิศวกรภาคสนาม

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจเช็คคุณภาพการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 22 - 28 ปี *ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
• ระดับการศึกษา ปวช.3 สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/เครื่องกล หรือสูงกว่าที่ระบุ
• สามารถอ่านและวิเคราะห์แบบ 2D/3D
• ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน
• มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
• เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีเหตุผล พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านโซลาร์เซลล์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน • ควบคุมและดูแลผู้รับเหมาในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ตามแผนงานของโครงการที่ได้ออกแบบไว้
• ควบคุมและดูแลงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
สวัสดิการ • ทำงานวัน จันทร์-ศุกร์
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• มีค่าทำงานล่วงเวลา
• เลือกเวลาเข้า-ออกงานได้ (เข้า 8 โมง เลิก 5 โมงเย็น, เข้า 9 โมง เลิก 6 โมงเย็น)

Contact us

ติดต่อเรา