วิศวกรปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบดูแลซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
คุณสมบัติ • สัญชาติไทยเพศชาย / หญิงอายุ 23-35 ปี *สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาเรียบร้อยแล้ว
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป้นอย่างดี
• มีความสามารภในการจัดการ วางแผน ติดตามผล ใส่ใจรายละเอียดของงาน
• มีความรับผิดชอบให้หน้าที่ ขยัน อดทนต่อแรงกดดัน และซื่อสัตย์สุจริต
• หากมีประสบกาณ์ทางด้านโซลาร์เซลล์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เรียบร้อยแล้ว
• ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาปฏิบัติงานให้กับทางบริษัทได้
• มีภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม
• สามารถทำงานนอกสถานที่ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียดงาน • รับผิดชอบงานทางด้านการซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์ รวบถึงระบบ Monitoring ทั้งหมด
• เฝ้าสังเกต ควบคุมดูแลปัจจัยต่าง ๆ ของระบบโซลาร์ในทุกไซต์งาน ให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง
• วิเคราะห์และรักษาประสิทธิภาพของระบบให้ดีมั่นคงหรือดียิ่งขึ้น
• รักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ร่วมงาน บริหารจัดการทีมให้สามารถดูแลและสนับสนุนความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ให้ลูกค้ามีความมั่นในในบริการของบริษัทได้ในระยะยาว
• จัดทำรายงานทางด้าน O&M ทั้งรูปแบบรายเดือน รายปี และรายงานการเข้าไปปฏิบัติการในแต่ละครั้ง
• บริหารจัดการแผนการเข้าไปสนับสนุนไซต์งานของลูกค้าในแต่ละไซต์ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ • เงินเดือนขึ้นอยู๋กับประสบการณ์
• ทำงาน จันทร์-ศุกร์ แบบยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันสังคม
• มีค่าทำงานล่วงเวลา
• สนับสนุนค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมรถยนต์ (กรณีนำรถมาใช้เพื่อทำงานให้กับทางบริษัท)
• สนับสนุนค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็นต้องไปประจำที่ไซต์งานเป็นเวลาหลายวัน)

วิศวกรฝ่ายขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ รับผิดชอบและประสานงานทางด้านฝ่ายขายและฝ่ายวิศวกร
คุณสมบัติ • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1-2 ปีในงานทางด้านการขาย, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลังแรงสูง, อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถสื่อสาร นำเสนองาน พูดคุยประสานงานกับลูกค้า / ผู้รับเหมา / เพื่อนร่วมงานได้อย่างดีเยี่ยม
• หากมีประสบการณ์ทางด้านพลังงานทดแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้น, ภาวะผู้นำ, สามารถวางแผนโปรเจคงานต่าง ๆ ได้
• สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ • เงินเดือนขึ้นอยู๋กับประสบการณ์
• ทำงาน จันทร์-ศุกร์ แบบยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันสังคม
• มีค่าทำงานล่วงเวลา

Contact us

ติดต่อเรา